Gezinnen sparen meest sinds begin 2010

Gezinnen hebben in het derde kwartaal 17,2 procent van hun inkomen gespaard. Dat is het hoogste peil sedert begin 2010. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

In het eerste en tweede kwartaal kwam de spaarquote nog uit op 15,4 en 15,8 procent.

Meer inkomen

Opvallend in het derde kwartaal was dat huishoudens meer inkomsten hadden, maar toch de vinger op de knip hielden.

Huishoudens zagen hun bruto beschikbaar inkomen stijgen met 2 procent. Dat was vooral toe te schrijven aan de stijging van de lonen. Toch gaven ze maar 0,3 procent meer uit dan het kwartaal ervoor.

Minder geld voor renovatie

De uitgaven voor bouw en renovatie van woningen vielen met 0,8 procent terug tegenover het voorgaande kwartaal. De investeringsquote daalde naar 9,5 procent, tegen 9,7 procent in het tweede kwartaal.

Nederlander bezit gemiddeld € 53.000

Het financiële vermogen van Nederlandse huishoudens is ondanks de financiële crisis gestegen, gemiddeld is dat nu 53.000 euro per Nederlander die ouder is dan 18 jaar. , blijkt uit het kwartaalbericht van De Nederlandsche Bank (DNB).

De optelsom van onder meer spaargeld, aandelen en pensioenvermogen nam toe van ruim 1,1 miljard in 2007 naar ruim 1,3 miljard in dit jaar. Na aftrek van schulden, zoals woninghypotheken en consumptief krediet, bleef in 2007 minder dan 600 miljard over en dit jaar is dat bijna 700 miljard.

Dat is gemiddeld 53.000 euro per Nederlander die ouder is dan 18 jaar. Door de financiële crisis daalde de waarde van aandelen. De totale effectenportefeuille van de Nederlandse huishoudens nam in drie jaar tijd af met 21 miljard euro. Daar stonden hogere pensioenaanspraken tegenover, een toename met 143 miljard. De spaargelden namen met 54 miljard euro toe.

Toch doen de Nederlandse gezinnen er verstandig aan zich niet rijk te rekenen. De waarde van de pensioenaanspraken geeft niet aan in hoeverre de pensioenen in de toekomst betaalbaar zijn. Ook verandering in de waarde van de eigen woning is niet meegeteld in de berekening.

Banksparen

Banksparen is een vorm van sparen waarbij het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening bij een bank wordt gestort: de bankspaarrekening. Het spaartegoed is pas na een bepaalde tijd en voor bepaalde doelen op te nemen. Bij banksparen maakt de spaarder gebruik van een belastingvoordeel als het spaarbedrag gebruikt wordt voor:

 • aanvulling van een pensioentekort;
 • aflossing van een hypotheek;
 • een uitvaart.

Voordelen

Banksparen is geïntroduceerd om spaarders meer keuzes te bieden om fiscaal gunstig te sparen voor onder andere pensioen en eigen woning. Tegelijkertijd was het de bedoeling om de concurrentie bij financiële aanbieders zoals verzekeringsmaatschappijen te vergroten: verruiming van het aanbod leidt tot een toename van het aantal aanbieders en tot een grotere afname van de producten. Hierdoor zullen de kosten van sparen dalen, wat de consument ten goede komt. Een reden om te gaan banksparen kan zijn dat op banken het depositogarantiestelsel van toepassing is, al is het gegarandeerde tegoed wel aan een maximum gebonden.

Sparen

Sparen is “iets niet gebruiken”, maar apart houden voor later. De meest voorkomende vormen van sparen zijn:

 • een deel van het inkomen opzijleggen om een financiële reserve te vormen, bijvoorbeeld door middel van een spaarpot, spaarrekening of spaardeposito. (Zie ook gemiddelde spaarquote).
 • waardebonnen, spaarzegels, en dergelijke sparen, die men op een zeker moment kan inwisselen voor iets waardevols.
 • voorwerpen sparen als hobby, om er een verzameling van aan te leggen, bijvoorbeeld postzegels verzamelen.

Verschillende spaarvormen:

 • Spaarrekening
 • Internetsparen
 • Spaardeposito
 • Groen Sparen
 • Lijfrente
 • Spaarloon
 • Sparen voor Kind

Aan deze spaarvormen zitten verschillende voorwaarden, voor- en nadelen.
Men maakt veelal een onderscheid tussen sparen en beleggen. Dit omdat sparen niet als doel heeft een bepaald middel te laten stijgen in waarde en omdat bij sparen het middel niet wordt geconsumeerd in het proces.

ASN Bank

Informatie over dit spaarproduct van ASN Bank

Dit spaarproduct is een spaarrekening met beperkende voorwaarden. Voor het verkrijgen van de aangegeven 1.90% rente moet u rekening houden met die voorwaarden. Lees voor het afsluiten van dit product goed de voorwaarden door die u op de site van ASN Bank kunt vinden. De belangrijkste, beperkingen of extra voorwaarden voor dit spaarproduct om de hierboven aangegeven rente te ontvangen zijn: alleen op naam van kind tussen 0 en 18 Jaar. Tussentijds opnemen van spaartegoed is niet mogelijk. Voor details kunt u de site van ASN Bank raadplegen.