Spaarloonregeling

Dit is een manier van sparen waarbij je werkgever een deel van je brutoloon stort op een aparte spaarrekening. Een groot voordeel is dat over dit gedeelte geen loonbelasting betaald hoeft te worden, hierdoor heb je een flink voordeel. Deze gestorte bedragen staan op een rekening waar je niet aan mag komen. Het geld moet er minimaal 4 jaar opstaan voordat je er iets mee kan doen. Als je het geld binnen 4 jaar wilt opnemen dan moet je alsnog loonbelasting betalen. Er zijn speciale uitzonderingen dat je het geld wel mag opnemen zoals het kopen van een huis, een lijfrentepremie, een vrijwillige storting in de pensioenregeling bij een baas, het betalen van scholing of kinderopvang.

Centraal beheer lonkt naar vrijval spaarloongeld met RentePlus Rekening

Centraal Beheer Achmea is een van de eerste aanbieders die een gedeelte van het vrij te vallen spaarloon (per 15-09-2010) probeert aan te trekken met een spaaractie. In diverse media brengt Centraal Beheer de RentePlus rekening onder de aandacht. De Centraal Beheer RentePlus rekening kent een rentepercentage van momenteel 2.6% effectief op jaarbasis, let op deze rente is variabel.

Centraal Beheer RentePlus rekening

De RentePlus rekening is een spaarrekening met eigen één belangrijke voorwaarde, namelijk om een RentePlús Rekening te kunnen openen moet de werkgever van u of uw partner afspraken gemaakt hebben met Centraal Beheer Achmea. Er is een grote kans dat dit zo is als u of uw partner in loondienst is. Hieronder de overige kenmerken van de RentePlus rekening:

 • geen minimum inleg
 • u kunt op elk gewenst moment bijstorten en opnemen
 • elke maand rentebijschrijving
 • Online inzicht en toegang tot de rekening

Momenteel is het nominaal rentepercentage 2,5695% per maand en dus voor de vergelijking met andere spaarrekeningen 2,60% effectief op jaarbasis. Een goede rentevergoeding dus, zolang u maar bij de juiste werkgever werkt.

Meer informatie over Centraal Beheer.

Alternatieven zijn Bank of Scotland met 2.4% en €30 cadeau of Moneyou met 2.3%

Hoogste spaarrente

Een van de mogelijkheden om een spaarrekening te vergelijken en te kiezen is op basis van de rente. In het overzicht op www.sparen.net staan de aanbieders van spaarrekeningen in Nederland zonder voorwaarden en die vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Eventueel kunt u ook de rentewijzer raadplegen om te zien of het daadwerkelijk de moeite loont om over te stappen naar een andere aanbieder dan wel andere spaarrekening.

Andere mogelijkheden om een spaarrekening te vergelijken zijn bijvoorbeeld de beste rente of de stabiliteit/betrouwbaarheid van de aanbieder of misschien de rentestabiliteit.

Sparen

Sparen is “iets niet gebruiken”, maar apart houden voor later. De meest voorkomende vormen van sparen zijn:

 • een deel van het inkomen opzijleggen om een financiële reserve te vormen, bijvoorbeeld door middel van een spaarpot, spaarrekening of spaardeposito. (Zie ook gemiddelde spaarquote).
 • waardebonnen, spaarzegels, en dergelijke sparen, die men op een zeker moment kan inwisselen voor iets waardevols.
 • voorwerpen sparen als hobby, om er een verzameling van aan te leggen, bijvoorbeeld postzegels verzamelen.

Verschillende spaarvormen:

 • Spaarrekening
 • Internetsparen
 • Spaardeposito
 • Groen Sparen
 • Lijfrente
 • Spaarloon
 • Sparen voor Kind

Aan deze spaarvormen zitten verschillende voorwaarden, voor- en nadelen.
Men maakt veelal een onderscheid tussen sparen en beleggen. Dit omdat sparen niet als doel heeft een bepaald middel te laten stijgen in waarde en omdat bij sparen het middel niet wordt geconsumeerd in het proces.

Spaarrente

Spaarrente is het bedrag dat je van een bank ontvangt als je geld op een spaarrekening zet. Spaarrente wordt ook wel intrest of interest genoemd. De hoogte van de spaarrente is afhankelijk van internationale rentetarieven. Daarnaast is de geldbehoefte van een bank van belang. Heeft een bank geld nodig, dan gaat de spaarrente omhoog. Als consumenten te veel geld naar die bank brengen, zullen de spaarrentes zakken. Een lagere rente betekent minder overboekingen van geld naar die bank.

Nominale, effectieve en reële spaarrente

Hét begrip spaarrente bestaat niet. Spaarrente kan onderverdeeld worden in nominale rente, effectieve rente en reële rente. De nominale spaarrente is de rente die bank aangeeft te vergoeden op een spaarrekening. Meestal is deze ook gelijk aan de effectieve rente. Betaalt de bank de rente niet eens per jaar? Moet de spaarder kosten betalen bij het opnemen van geld? Dan heeft de spaarder niet zoveel aan de nominale rente, maar gaat het om de vergoeding die de bank feitelijk betaalt. Dat is de effectieve rente. In het algemeen wordt geld minder waard. Dat komt door de inflatie. Die wordt uitgedrukt in een percentage. De reële rente is gelijk aan de effectieve spaarrente minus de inflatie.

Variabele, vaste en stijgende spaarrente

Op de meeste spaarrekeningen vergoeden banken een variabele spaarrente. Dat betekent dat de hoogte van de spaarrente tussentijds kan veranderen als het geld op de rekening staat. Spaarders die geld op een deposito zetten, hebben de zekerheid van een vaste spaarrente. Zolang het geld op het deposito staat, blijft de rentevergoeding hetzelfde. Bij sommige klimrente rekeningen stijgt de rente als het geld langer op de rekening staat.

Samengestelde spaarrente

De samengestelde spaarrente is de rente die een spaarder ontvangt als rekening wordt gehouden met het rente-op-rente effect. Dat speelt vooral als de spaarrente wordt uitgekeerd op de spaarrekening in plaats van een betaalrekening. Maar ook bij deposito’s met een rentebetaling aan het einde van de looptijd. Door het rente-op-rente effect levert sparen een hoger rendement op.

Hoogste spaarrente en garantie

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel spaarders niet actief op zoek gaan naar de rekening met de hoogste spaarrente. Velen van hen vinden betrouwbaarheid belangrijker dan een hoge spaarrente. Daarbij denken ze vooral aan de kredietwaardigheid van banken. De banken die in Nederland actief zijn, vallen vrijwel allemaal onder het garantiestelsel. Bedragen tot 100.000 Euro per rekeninghouder worden door de Nederlandse overheid gegarandeerd. Mocht een bank onverhoopt omvallen dan krijgen de spaarders hun inleg terug, vermeerderd met de spaarrente.