Rabobank

Informatie over dit spaarproduct van Rabobank

Dit spaarproduct is een deposito met een looptijd van 10 jaar. Gedurende deze periode staat uw spaargeld vast tegen 3.70% rente. Opnames gedurende deze periode zijn over het algemeen niet of tegen betaling van een boete mogelijk. Extra geld bijstorten op deze rekening is niet mogelijk. Lees voor het afsluiten van dit product goed de voorwaarden door die u op de site van Rabobank kunt vinden.

Sparen voor later

Het merendeel van de Nederlanders wil sparen voor later. Het spaargeld wordt op een spaardeposito of normale spaarrekening opgepot voor gebeurtenissen die in de toekomst plaatsvinden. Dit betekend niet dat het geld op de oude dag wordt uitgegeven volgens de FBTO spaarbarometer. Dit is de uitkomst van een onderzoek waarbij gegevens zijn verzameld van honderden spaarders. Opvallend was dat veel Nederlanders sparen om te sparen. Een ander deel gebruikt het geld voor een huwelijk of om een uitvaart te bekostigen. Ook is sparen voor een vakantie is voor 17% van alle Nederlanders een doel. Een kleiner deel spaart voor hun kinderen of kleinkinderen met een kinderspaarrekening. Als laatste wordt er geld op een spaarrekening gezet voor een auto of studie.

Deposito sparen

Deposito is niks anders dan een bedrag vast zetten voor bepaalde tijd, en dan krijg je een van te voren vastgestelde rente erover. Je kan op verschillende manieren deposito sparen. Elke vorm heeft wel een paar overeenkomsten zoals een vaste rente en een vaste looptijd.

Meer informatie

 • Annuïteitendeposito: een vast bedrag vastzetten en maandelijks een deel plus rente terug krijgen.
 • Deposito: standaard depositosparen door een bedrag vast te zetten en rente te ontvangen
 • Vreemde-valutadeposito: een standaard deposito maar dan met vreemde valuta.

Sparen

Sparen is “iets niet gebruiken”, maar apart houden voor later. De meest voorkomende vormen van sparen zijn:

 • een deel van het inkomen opzijleggen om een financiële reserve te vormen, bijvoorbeeld door middel van een spaarpot, spaarrekening of spaardeposito. (Zie ook gemiddelde spaarquote).
 • waardebonnen, spaarzegels, en dergelijke sparen, die men op een zeker moment kan inwisselen voor iets waardevols.
 • voorwerpen sparen als hobby, om er een verzameling van aan te leggen, bijvoorbeeld postzegels verzamelen.

Verschillende spaarvormen:

 • Spaarrekening
 • Internetsparen
 • Spaardeposito
 • Groen Sparen
 • Lijfrente
 • Spaarloon
 • Sparen voor Kind

Aan deze spaarvormen zitten verschillende voorwaarden, voor- en nadelen.
Men maakt veelal een onderscheid tussen sparen en beleggen. Dit omdat sparen niet als doel heeft een bepaald middel te laten stijgen in waarde en omdat bij sparen het middel niet wordt geconsumeerd in het proces.

Rabobank

Informatie over dit spaarproduct van Rabobank

Dit spaarproduct is een deposito met een looptijd van 17 jaar. Gedurende deze periode staat uw spaargeld vast tegen 4.2% rente. Opnames gedurende deze periode zijn over het algemeen niet of tegen betaling van een boete mogelijk. Extra geld bijstorten op deze rekening is niet mogelijk. Lees voor het afsluiten van dit product goed de voorwaarden door die u op de site van Rabobank kunt vinden.