Transparant sparen bij Leaseplan Bank

Naast minder goede en ronduit slechte financiële producten komen er gelukkig ook goede op de markt. Elke maand kiest OverGeld er een uit op onder meer risico, rendement en vernieuwing. In december greep Leaseplan Bank goud met Internetsparen.

Leaseplan Bank is een nieuwkomer op de Nederlandse spaarmarkt. Zij opende haar deuren begin 2010. Van oorsprong is Leaseplan een leasemaatschappij van vooral auto’s.

Leaseplan koopt de auto’s, betaalt het onderhoud, reparaties en eventueel de brandstof. De klanten van de leasemaatschappij, veelal bedrijven, betalen hiervoor maandelijks een bedrag aan de leasemaatschappij. Voordeel voor de bedrijven is dat zij de auto’s niet hoeven aan te schaffen en de zekerheid hebben wat de kosten van de auto zijn, ongeacht de werkelijke kosten van onderhoud, reparaties en brandstof.

Omdat de leasemaatschappij eerst de auto’s moet aanschaffen en daar pas later een vergoeding voor ontvangt, heeft de leasemaatschappij veel financiering nodig die vóór de kredietcrisis op de geld- en kapitaalmarkt kon worden opgehaald. Na de kredietcrisis zijn deze markten verstoord en is Leaseplan alternatieve financieringsbronnen, waaronder particulier spaargeld, gaan zoeken.

Bijzonder

Nieuw is dat de Leaseplan Bank een internetspaarrekening introduceerde waarvan de rente direct gekoppeld is aan 1-maands euribor. De rentevergoeding wordt maandelijks vastgesteld en is gelijk aan de 1-maands euribor plus 2,1%. Dat klinkt niet bijzonder, maar dat is het wel. Bij de meeste spaarrekeningen kan de aanbieder de hoogte van de rentevergoeding namelijk vrijelijk bepalen. Hoe de rente bepaald wordt, is vaak onduidelijk en dat roept niet zelden vragen bij consumenten op. Rentestijgingen worden dikwijls met vertraging doorgegeven op spaarrekeningen.

Daarnaast zijn er voorbeelden van spaarrekeningen die met een zeer aantrekkelijke rentevergoeding zijn gestart, maar na verloop van tijd slechts nog een schamele rentevergoeding boden die in geen enkele verhouding stond tot de marktontwikkelingen. Dat is met deze spaarrekening niet mogelijk.

De marktontwikkelingen (1-maands euribor) worden maandelijks op de voet gevolgd. De opslag van 2,1% is geldig voor 2010 en zal voor 2011 aan het begin van elk kwartaal bekend worden gemaakt. Deze spaarrekening zou met 2,93% op jaarbasis op dit moment de hoogste spaarrente in Nederland bieden. Zou, want helaas is de spaarrekening tijdelijk voor nieuwe klanten niet beschikbaar. Vervelend voor u, maar ik vind het wel een goed teken dat de aanbieder niet meer spaargeld aantrekt dan zij voor haar activiteiten nodig heeft.

Leaseplan Bank heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank en valt dus onder het depositogarantiestelsel. Mocht de Leaseplan Bank onverhoopt omvallen, dan krijgt u tot maximaal 100.000 euro per rekeninghouder terug. Tot slot is deze spaarrekening zoals de naam doet vermoeden, uitsluitend via internet beschikbaar. Voor digibeten is het dus lastig om van deze spaarrekening te profiteren.

door Herman Bouter

Bron: http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/beleggen/productvandemaand/8427446/__December__Transparant_sparen_bij_Leaseplan_Bank__.html?sn=nieuws_overgeld

Internet sparen

Deze manier van sparen is erg makkelijk en meestal voordelig. Een internetspaarrekening kan wel of geen beperkende voorwaarden hebben. Je doet alles via internet met deze rekening daarom bespaart het papierwerk. Door het internetbankieren wordt er helemaal geen papierafschriften verstuurt. Op deze manier bespaart de bank kosten en hierdoor kan de bank een hogere rente aanbieden.