Disclaimer

Inhoud

De op deze website weergegeven informatie wordt door Sparen.net met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan Sparen.net niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door Sparen.net zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

Sparen.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Sparen.net kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Sparen.net, dan wel bij Sparen.net rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door Sparen.net verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sparen.net.

Privacy reglement

Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zal Sparen.net zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens worden door Sparen.net gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Sparen.net zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u.

Sparen.net zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij Sparen.net zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen van Sparen.net dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.

Cookies

Sparen.net maakt gebruik van cookies, waarmee inzicht kan worden verkregen in het gebruik van deze website. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.