Sparen en Euribor

Euribor is een samenvoeging van Euro Interbank Offered Rate. Euribor is het gemiddelde rente tarief waartegen 57 vooraanstaande Europese banken (het bankenpanel) elkaar leningen in euro’s verstrekken. Bij het bepalen van de Euribor tarieven worden de hoogste en laagste 15% van de gemelde tarieven niet meegeteld. Iedere werkdag om 11:00 Central European Time worden de Euribor rente tarieven vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers. Als we het hebben over Euribor, wordt vaak gesproken van DE Euribor rente, er zijn echter 15 Euribor rentetarieven met allemaal een verschillende looptijd. Zo kennen we de 1, 2 en 3 weeks Euribor en de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 maands Euribor.

Samenvattend:

Euribor is dus de rente waartegen een groot aantal Europese banken kortlopende leningen aan elkaar verstrekken. Banken die geld lenen van andere banken, kunnen dit geld weer gebruiken om uit te lenen aan anderen. Zo beschouwd, is Euribor de inkoopprijs die een bank betaald voor kortlopende leningen.

Banken hebben nog andere manieren om geld aan te trekken: bijvoorbeeld door het aanbieden van spaarrekeningen. Iemand die spaart bij een spaarbank d.m.v. een spaarrekening of deposito, leent eigenlijk geld uit aan zijn/haar bank.

Renteverloop 1 maands Euribor in 2009/2010

Hieronder een overzicht van het 1 maands Euribor tarief per maand in 2009/2010

Euribor tarief per maand
01-02-2010 0,425 %
04-01-2010 0,453 %
01-12-2009 0,476 %
02-11-2009 0,424 %
01-10-2009 0,439 %
01-09-2009 0,481 %
03-08-2009 0,526 %
01-07-2009 0,740 %
01-06-2009 0,933 %
04-05-2009 0,931 %

 

Spaarrente en Euribor

De hoogte van het Euribor tarief en de geboden spaarrente hebben een sterk verband. De panelbanken hebben de keuze of ze geld lenen van andere banken (tegen het Euribor tarief) of dat ze geld lenen van spaarders. De spaarrente die geboden wordt aan spaarders zal vaak lager zijn dan Euribor. Het verschil bedraagt dan “marge voor de bank”. Op het moment dat Euribor daalt, dalen dus ook de marges van de bank. Daarom zullen banken vaak besluiten om bij dalingen van de Euribor tarieven hun spaarrentes ook te verlagen. En omgekeerd. Dit gaat echter vaak met vertraging: de spaarrente bij veel banken wordt pas aangepast bij een wat grotere wijziging op de rentemarkten. Belangrijk voor de banken hierbij is de samenstelling van hun spaarportefeuille, hoeveel geld staat er per rentepercentage uit.

Zo zal de Plusrekening met 1% rentevergoeding (31-12-08) minder gevoelig zijn voor Euribor renteschommelingen dan een spaarproduct met een veel hoger rentepercentage.

Andere aspecten die meespelen is de kredietwaardigheid van de bank, een lagere kredietwaardigheid betekent een extra opslag op de Euribor en daarnaast de strategie, zoals marktaandeel winnen of niet.

Euribor blijkt echter wel een hele goede indicator te zijn voor de richting van de spaartarieven en is daarom onderdeel van de Spaarwijzer.