Sparen en de fiscus

Vermogensrendementheffing

De inkomsten uit sparen en beleggen ondergebracht in box III. De heffing die u over uw vermogen in box III moet betalen wordt vermogensrendementsheffing genoemd. De fiscus gaat ervan uit dat u met sparen en beleggen een rendement van 4% behaald. Dit fictieve rendement wordt tegen 30% belast. U betaalt dus 1,2% belasting over uw vermogen.

Dit vermogen wordt berekend als de gemiddelde waarde (begin en einde van het jaar als meetpunt) van uw totale vermogen verminderd met de waarde van uw schulden. Voor de bepaling van uw vermogen verwijzen we u naar de site van de belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl/).

Vrijstellingen

In het belastingstelsel geldt ook een vrijstelling. Pas als uw vermogen meer bedraagt dan deze vrijstelling betaalt u over het meerdere vermogensrendementsheffing.

Per persoon is de eerste EUR 20.014,- (2007)van uw vermogen vrijgesteld van deze heffing. Per minderjarig kind heeft u bovendien recht op een extra vrijstelling van EUR 2.674,- (2007)per kind. Tevens zijn er vrijstellingen voor bijvoorbeeld leningen aan familieleden die een eigen bedrijf starten (tante Agaath-regelingen) en zogeheten maatschappelijke beleggingen. Deze groene of sociaal-ethische beleggingen zijn projecten die op de een of andere wijze een goed doel dienen. Voor 65-plussers met een laag inkomen kunnen extra vrijstellingen gelden.

Op de website van belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl/) vindt u meer informatie over vrijstellingen en de daarbij behorende voorwaarden.

Links:

  • belastingdienst.nl