ECB-rente

De Europese Centrale Bank (ECB) is sinds 1999 verantwoordelijk met het monetair beleid voor de Eurozone (landen die de Euro voeren).  Eén van de belangrijkste taken van de ECB is het bewaken van de prijsstabiliteit in het Eurozone. Hierbij stelt de ECB zich ten doel om de inflatie (geldontwaarding) onder de 2% per jaar te houden. De ECB heeft niet de rol van centrale banken als De Nederlandse Bank (DNB) overgenomen maar werkt wel nauw samen.

ECB-rente of refirente

De ECB-rente is de zogenaamde refirente, ookwel herfinancieringsrente genoemd. De refirente is het tarief dat banken moeten betalen wanneer ze geld van de ECB lenen. Banken maken gebruik van deze regeling op momenten van liquiditeitskrapte. Interbancaire rentetarieven als de Euribor rente reageren vrij sterk op refirente wijzigingen. Hierdoor vormt de ECB rente een goed middel om invloed uit te oefenen op de hoogte van de marktrente.

Verloop ECB refirente

Hieronder het verloop van de ECB-refirente van midden 2006 t/m eind 2008.

ECB refirente wijzigingen
04-12-2008 2,500%
06-11-2008 3,250%
08-10-2008 3,750%
09-07-2008 4,250%
13-06-2007 4,000%
14-03-2007 3,750%
13-12-2006 3,500%
11-10-2006 3,250%
09-08-2006 3,000%
15-06-2006