Combi sparen

Bij het combi-sparen is het mogelijk om met een rekening zowel te sparen als te beleggen, de zogenaamde combi-rekening. Het geld wat je nu op de rekening zet kan je voor een deel beleggen en een deel sparen, de verdeling hiertussen staat niet vastgesteld. Als je nu een maand niet wilt beleggen dan kan je alleen sparen en andersom. Over het spaargedeelte ontvang je gewoon rente, en het geld van het beleggingsgedeelte kan gebruikt worden om in een aantal fondsen te beleggen dit is wel beperkt. De kosten voor een dergelijke rekening zijn er bij de verandering van de verdeling sparen/beleggen dit is niet bij elke verstrekker het geval, er zijn ook verstrekkers waar er geen kosten in rekening worden gebracht bij verandering van de verdeling.

Deze vorm van sparen is vrij ingewikkeld en het risico bij dergelijk financiële producten is redelijk hoog, je hebt zelf wel invloed op het risico omdat je zelf het geld van het beleg gedeelte snel kan overboeken naar het spaar-gedeelte.