Rente voorspelling

In de financiële wereld wordt de rente ontwikkeling altijd zeer nauwlettend gevolgd. De hoogte van de actuele marktrenten en de renteverwachting voor de toekomst hebben een grote invloed op de (waarde)ontwikkeling van een groot aantal financiële producten. Deze invloed is heel direct als we kijken naar de hypotheekrente, leenrente en spaarrente. Op een moment dat de markrenten omhoog gaan, volgt de hypotheekrente, leenrente en spaarrente vanzelf (de hypotheekrente vaak heel snel, de leen- en spaarrente vaak met een vertraging). Maar de rente ontwikkeling is ook indirect zeer belangrijk voor bijv. de aandelenkoersen en de voor de toekomst verwachte economische groei.

Renteverwachting voor korte rentevaste periodes:
15 juni 2010: Analisten verwachten dat de variabele rentetarieven in de komende weken gelijk blijven, of licht zullen stijgen. De officiële rente van de Europese Centrale Bank staat al ruim een jaar op 1 procent (het laagste niveau sinds de ECB in 1998 werd opgericht). De lage rente moet ervoor zorgen dat burgers en bedrijven goedkoper geld kunnen lenen, zodat zij met hun bestedingen de economie stimuleren. Steeds meer landen in de Eurozone kondigen echter drastische bezuinigingen aan om hun overheidstekorten terug te dringen. Omdat deze maatregelen ertoe kunnen leiden dat de zwakke economische groei binnen de Eurozone opnieuw gaat stagneren, verwachten analisten dat de ECB de rente in 2010 niet verhoogt. De risicopremies die banken elkaar in rekening brengen zijn door de schuldencrisis in de Eurozone wel enigszins gestegen. Dit zou kunnen leiden tot een lichte verhoging van de variabele hypotheekrente.

Renteverwachting voor langere rentevaste periodes:
15 juni 2010: Analisten verwachten dat de rentetarieven voor hypotheken met een rentevaste periode van 1 jaar en langer in de komende weken min of meer gelijk zullen blijven. De onzekerheid over het wel of niet terugbetalen van de overheidsschuld door Griekenland en een aantal andere landen, leidt tot meer vraag naar veilige staatsobligaties. Hierdoor dalen de rentetarieven op de kapitaalmarkt. Daar staat tegenover, dat de risicopremies die banken elkaar in rekening brengen licht zijn gestegen. Per saldo verwachten wij dat de tarieven voor rentevaste periodes van 1 jaar en langer in de komende weken nagenoeg gelijk zullen blijven. Voor de langere termijn (6 tot 12 maanden) wordt er rekening mee gehouden dat de rentetarieven voor langere rentevaste periodes weer enigszins kunnen gaan stijgen.