Spaarrente

Spaarrente is het bedrag dat je van een bank ontvangt als je geld op een spaarrekening zet. Spaarrente wordt ook wel intrest of interest genoemd. De hoogte van de spaarrente is afhankelijk van internationale rentetarieven. Daarnaast is de geldbehoefte van een bank van belang. Heeft een bank geld nodig, dan gaat de spaarrente omhoog. Als consumenten te veel geld naar die bank brengen, zullen de spaarrentes zakken. Een lagere rente betekent minder overboekingen van geld naar die bank.

Nominale, effectieve en reële spaarrente

Hét begrip spaarrente bestaat niet. Spaarrente kan onderverdeeld worden in nominale rente, effectieve rente en reële rente. De nominale spaarrente is de rente die bank aangeeft te vergoeden op een spaarrekening. Meestal is deze ook gelijk aan de effectieve rente. Betaalt de bank de rente niet eens per jaar? Moet de spaarder kosten betalen bij het opnemen van geld? Dan heeft de spaarder niet zoveel aan de nominale rente, maar gaat het om de vergoeding die de bank feitelijk betaalt. Dat is de effectieve rente. In het algemeen wordt geld minder waard. Dat komt door de inflatie. Die wordt uitgedrukt in een percentage. De reële rente is gelijk aan de effectieve spaarrente minus de inflatie.

Variabele, vaste en stijgende spaarrente

Op de meeste spaarrekeningen vergoeden banken een variabele spaarrente. Dat betekent dat de hoogte van de spaarrente tussentijds kan veranderen als het geld op de rekening staat. Spaarders die geld op een deposito zetten, hebben de zekerheid van een vaste spaarrente. Zolang het geld op het deposito staat, blijft de rentevergoeding hetzelfde. Bij sommige klimrente rekeningen stijgt de rente als het geld langer op de rekening staat.

Samengestelde spaarrente

De samengestelde spaarrente is de rente die een spaarder ontvangt als rekening wordt gehouden met het rente-op-rente effect. Dat speelt vooral als de spaarrente wordt uitgekeerd op de spaarrekening in plaats van een betaalrekening. Maar ook bij deposito’s met een rentebetaling aan het einde van de looptijd. Door het rente-op-rente effect levert sparen een hoger rendement op.

Hoogste spaarrente en garantie

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel spaarders niet actief op zoek gaan naar de rekening met de hoogste spaarrente. Velen van hen vinden betrouwbaarheid belangrijker dan een hoge spaarrente. Daarbij denken ze vooral aan de kredietwaardigheid van banken. De banken die in Nederland actief zijn, vallen vrijwel allemaal onder het garantiestelsel. Bedragen tot 100.000 Euro per rekeninghouder worden door de Nederlandse overheid gegarandeerd. Mocht een bank onverhoopt omvallen dan krijgen de spaarders hun inleg terug, vermeerderd met de spaarrente.